Giám đốc qtdnd thái hoà

Ông: Hồ Quang Vinh

Sinh ngày: 07/05/1978

Trình độ: 

– Văn hóa: 12/12

– Chuyên môn: Đại Học

– Chính trị: Sơ cấp

SĐT liên hệ: 0981 761 886

Fb/messenngerr.tructuyen

Phó giám đốc qTDND Thái Hoà

Ông: Trần Văn Dũng

Sinh ngày: 18/01/1983

Trình độ: 

– Văn hóa: 12/12

– Chuyên môn: Đại Học

– Chính trị: Trung cấp

SĐT liên hệ: 0978 252 422

Fb/dungnafoods

Mọi người nghĩ gì về chúng tôi?

Tin mới nhất