Thông tin về quỹ tín dụng nhân dân thái hoà

Quỹ tín dụng nhân dân Thái Hoà, tiền thân là Hợp tác xã Tín dụng Thái Hoà, là một trong ba ngọn cờ hồng ở nông thôn trong thời kỳ bao cấp. Trong thời kỳ thực hiện công cuộc đổi mới được chuyển đổi thành Quỹ tín dụng nhân dân Thái Hoà, được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An cấp phép hoạt động theo Quyết định số: 12/QĐ-NHNN ngày 04/11/1995, địa bàn hoạt động đầu tiên ở Thị trấn Thái Hoà (Nay là Phường Hoà Hiếu, thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An).


Trải qua 27 năm phát triển, đến thời điểm 30/08/2022, Quỹ có địa bàn hoạt động tại 4 Phường gồm: Hòa Hiếu, Quang Tiến, Quang Phong và Long Sơn với 3.259 thành viên. Quỹ có Chi bộ Đảng với 16 Đảng viên chỉ đạo định hướng trong mọi hoạt động, hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế của người dân, đặc biệt là trong công tác An sinh xã hội tại địa phương.


Hoạt động chủ yếu của Quỹ bao gồm:

– Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân;

– Cho vay thành viên trên địa bàn hoạt động;

– Cho vay Cầm cố sổ tiền gửi do chính Quỹ tín dụng nhân dân Thái Hòa phát hành;

Cho vay hộ nghèo;

– Dịch vụ chuyển tiền trong và ngoài nước;

– Dịch vụ Bảo quản tài sản;

– Dịch vụ thanh toán khác.

Thông tin về nhân sự

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 • Ông: Phạm An Trung – Chủ tịch HĐQT – Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây

 • Ông: Hồ Quang Vinh – Uỷ viên HĐQT – Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây

 • Ông: Trần Văn Dũng – Uỷ viên HĐQT – Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây

 • Bà: Nguyễn Thị Phương Nga – Uỷ viên HĐQT – Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây

 • Bà: Phan Thị Quyên – Uỷ viên HĐQT – Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây

BAN GIÁM ĐỐC

 • Ông: Hồ Quang Vinh – Giám Đốc

 • Ông: Trần Văn Dũng – Phó Giám Đốc

BAN KIỂM SOÁT

 • Bà: Trần Thị Sương – Trưởng BKS – Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây

 • Ông: Vũ Phi Lâm – Kiểm toán nội bộ – Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây

 • Ông: Nguyễn Tuấn Anh – Kiểm soát viên – Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây

 • Ông: Lê Nguyên Hoàng – Kiểm soát viên – Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây

PHÒNG KẾ TOÁN – NGÂN QUỸ

 • Bà: Hoàng Thị Thanh Hoa – Kế toán trưởng – Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây

 • Bà: Lê Thị Thanh Nga (CHH) – Kế toán viên – Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây

 • Bà: Phạm Thị Huyền Trang – Kế toán viên – Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây

 • Ông: Phan Đăng Định – Thủ Quỹ Trưởng – Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây

 • Ông: Lê Anh Tài – Thủ Quỹ – Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây

PHÒNG KINH DOANH

 • Ông: Trần Văn Dũng – Phụ trách Phòng KD

 • Bà: Phan Thị Quyên – Q. Trưởng Phòng KD

 • Ông: Chu Văn Hiệu – Cán bộ tín dụng – Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây

 • Bà: Phạm Thị Huyền Trang – Cán bộ tín dụng – Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây

 • Ông: Nguyễn Việt Đức – Cán bộ tín dụng – Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây

PHÒNG GIAO DỊCH QUANG PHONG

 • Bà: Nguyễn Thị Phương Nga – Trưởng phòng

 • Ông: Nguyễn Việt Cường – Kế toán – Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây

 • Ông: Phạm Minh Thịnh – Thủ Quỹ – Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây

 • Bà: Phan Thị Yến – Cán bộ tín dụng – Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây

Mọi người nghĩ gì về chúng tôi?

Tin mới nhất