bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm (Áp dụng kể từ ngày 19/01/2024)

Video

Mọi người nghĩ gì về chúng tôi?

Đăng ký gửi tiền

Liên hệ

PHÒNG KẾ TOÁN – NGÂN QUỸ

1. Ông: Trần Văn Dũng – Phó Giám đốc – 0978 252 422

2. Bà: Hoàng Thị Thanh Hoa – Kế toán trưởng – 0983 738 080


PHÒNG GIAO DỊCH QUANG PHONG

Bà: Phan Thị Quyên – Phó Giám đốc – Trưởng Phòng giao dịch – 0973 796 746

Tin mới nhất