Đăng ký gửi tiền

Liên hệ

PHÒNG KẾ TOÁN – NGÂN QUỸ

1. Bà: Hoàng Thị Thanh Hoa – Kế toán trưởng – 0983 738 080

2. Bà: Phạm Thị Huyền Trang – Kế toán viên – 0979 968 702

3. Bà: Lê Thị Thanh Nga – Kế toán viên – 0983 941 991

4. Ông: Phan Đăng Định – Thủ Quỹ Trưởng – 0978 769 193

5. Ông: Lê Anh Tài – Thủ Quỹ – 0981 859 778


PHÒNG GIAO DỊCH QUANG PHONG

1. Bà: Nguyễn Thị Phương Nga – Trưởng Phòng giao dịch – 0983 485 222

2. Ông: Nguyễn Việt Cường – Kế toán viên – 0968 870 999

3. Ông: Phạm Minh Thịnh – Thủ Quỹ – 0384 298 656

Mọi người nghĩ gì về chúng tôi?

Tin mới nhất