Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông: Phạm An Trung

Sinh ngày: 02/09/1970

Trình độ:

– Văn hóa: 12/12

– Chuyên môn: Đại Học

– Chính trị: Trung Cấp

SĐT liên hệ: 0983 881 842

FB/phaman.trung.9

Uỷ viên Hội đồng quản trị

Ông: Hồ Quang Vinh

Sinh ngày: 07/05/1978

Trình độ: 

– Văn hóa: 12/12

– Chuyên môn: Đại Học

– Chính trị: Sơ cấp

Chức vụ hiện nay: Giám đốc

SĐT liên hệ: 0981 761 886

Fb/messenngerr.tructuyen

 

Ông: Trần Văn Dũng

Sinh ngày: 18/01/1983

Trình độ: 

– Văn hóa: 12/12

– Chuyên môn: Đại Học

– Chính trị: Trung cấp

Chức vụ hiện nay: Phó Giám Đốc 

SĐT liên hệ: 0978 252 422

Fb/dungnafoods

: Nguyễn Thị Phương Nga

Sinh ngày: 07/10/1984

Trình độ: – Văn hóa: 12/12

– Chuyên môn: Đại Học

– Chính trị: Sơ cấp

Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng giao dịch Quang Phong

SĐT liên hệ: 0983 485 222

Fb/nga.phuong.9237

: Phan Thị Quyên

Sinh ngày: 22/11/1985

Trình độ: – Văn hóa: 12/12

– Chuyên môn: Đại Học

– Chính trị: Sơ cấp

Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Kinh doanh

SĐT liên hệ: 0973 796 746

Fb/profile.php?id=100009147210150

 

 

Mọi người nghĩ gì về chúng tôi?

Tin mới nhất