Kế toán trưởng

Mrs: Hoàng Thị Thanh Hoa

Sinh ngày: 09/11/1989

Trình độ:

– Học vấn: 12/12

– Chuyên môn: Đại học

– Chính trị: Sơ cấp

SĐT liên hệ: 0983 73 80 80

Kế toán viên

Mrs: Lê Thị Thanh Nga

Sinh ngày: 09/03/1990

Trình độ:

– Học vấn: 12/12

– Chuyên môn: Đại học

– Chính trị: Sơ cấp

SĐT liên hệ: 0983 94 1991

Mrs: Phạm Thị Huyền Trang

Sinh ngày: 06/12/1987

Trình độ:

– Văn hóa: 12/12

– Chuyên môn: Đại Học

– Chính trị: Sơ cấp

SĐT liên hệ: 0979 968 702

Fb/kaka.quan.129/

Thủ Quỹ Trưởng

Mr: Phan Đăng Định

Sinh ngày: 27/05/1987

Trình độ:

– Học vấn: 12/12

– Chuyên môn: Đại học

– Chính trị: Sơ cấp

SĐT liên hệ: 0978 769 193

 

Thủ Quỹ viên

MrLê Anh Tài

Sinh ngày: 22/09/1993

Trình độ:

– Văn hóa: 12/12

– Chuyên môn: Đại Học

SĐT liên hệ: 0981 859 778

Mọi người nghĩ gì về chúng tôi?

Tin mới nhất