pHÓ GIÁM ĐỐC

Mr: Trần Văn Dũng

Sinh ngày: 18/01/1983

Trình độ: 

– Văn hóa: 12/12

– Chuyên môn: Đại Học

– Chính trị: Sơ cấp

SĐT liên hệ: 0978 252 422

Fb/dungnafoods

Trưởng phòng kinh doanh

Mrs: Phan Thị Quyên

Sinh ngày: 22/11/1985

Trình độ:

– Văn hóa: 12/12

– Chuyên môn: Đại Học

– Chính trị: Sơ cấp

SĐT liên hệ: 0973 796 746

Fb/profile.php?id=100009147210150

 

cán bộ tín dụng

MrChu Văn Hiệu

Sinh ngày: 11/12/1990

Trình độ:

– Văn hóa: 12/12

– Chuyên môn: Đại Học

– Chính trị: Sơ cấp

SĐT liên hệ: 0977 866 637

Mrs: Nguyễn Thị Vân

Sinh ngày: 07/11/1990

Trình độ:

– Văn hóa: 12/12

– Chuyên môn: Đại học

SĐT liên hệ: 0383 280 678

fb/profile.php?id=100003275968136

Mr: Nguyễn Việt Đức

Sinh ngày: 26/10/1983

Trình độ:

– Văn hóa: 12/12

– Chuyên môn: Đại Học

– Chính trị: Sơ cấp

SĐT liên hệ: 0983 108 998

Mọi người nghĩ gì về chúng tôi?

Tin mới nhất