Trưởng phòng giao dịch Quang Phong

Mrs: Nguyễn Thị Phương Nga

Sinh ngày: 07/10/1984

Trình độ:

– Văn hóa: 12/12

– Chuyên môn: Đại Học

– Chính trị: Sơ cấp

SĐT liên hệ: 0983 485 222

Kiểm soát viên

Mr: Nguyễn Tuấn Anh

Sinh ngày: 12/05/1984

Trình độ:

– Văn hóa: 12/12

– Chuyên môn: C.Đẳng

– Chính trị: Sơ cấp

SĐT liên hệ: 0982 367 889

 

Cán bộ tín dụng

Mrs: Phan Thị Yến

Sinh ngày: 09/09/1989

Trình độ:

– Văn hóa: 12/12

– Chuyên môn: C.Đẳng

– Chính trị: Sơ cấp

SĐT liên hệ: 0985 125 154

Kế toán viên

Mr: Nguyễn Việt Cường

Sinh ngày: 22/04/1992

Trình độ:

– Học vấn: 12/12

– Chuyên môn: Đại học

SĐT liên hệ: 0968 870 999

 

Mọi người nghĩ gì về chúng tôi?

Tin mới nhất