Nghiệp vụ

Tin mới nhất

Mọi người nghĩ gì về chúng tôi?

Đăng ký dịch vụ

Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết xin mời Quý khách hàng liên hệ theo HOT LINE hoặc:

Phòng Kế toán – Ngân Quỹ

  1. Mrs: Hoàng Thị Thanh Hoa – Kế toán trưởng – 0983 73 80 80

  2. Mrs: Lê Thị Thanh Nga – Kế toán viên – 0983 94 1991

  3. Mrs: Nguyễn Thị Vân – Kế toán viên – 0383 280 678

Phòng Giao dịch Quang Phong

  1. Mrs: Nguyễn Thị Phương Nga – Trưởng Phòng giao dịch – 0983 485 222

  2. Mr: Lê Anh Tài – Kế toán viên – 0981 859 778