Tín chấp lương hưu & chính sách

  • Áp dụng cho thành viên là hưu trí, người có công, nhận lương hàng tháng từ Ngân sách Nhà nước
Tìm hiểu thêm

 

Tín chấp Bảng lương

  • Áp dụng cho thành viên là Cán bộ, công chức nhận lương hàng tháng từ Ngân sách Nhà nước
Tìm hiểu thêm

 

Tín chấp Ky-ốt kinh doanh

  • Áp dụng cho thành viên có Ky-ốt kinh doanh tại Chợ Hiếu
Tìm hiểu thêm

 

Tín chấp Trả góp theo ngày

  • Chương trình đang chuẩn bị triển khai
Tìm hiểu thêm

 

Tín chấp lương hưu

  • Áp dụng cho thành viên là hưu trí, người có công
Tìm hiểu thêm

 

Tín chấp Bảng lương

  • Áp dụng cho thành viên là Cán bộ, công chức 
Tìm hiểu thêm

 

Tín chấp Ky-ốt kinh doanh

  • Áp dụng cho thành viên có Ky-ốt kinh doanh tại Chợ Hiếu
Tìm hiểu thêm

 

Tín chấp Trả góp theo ngày

  • Chương trình đang chuẩn bị triển khai                                
Tìm hiểu thêm

Ưu điểm

Mọi người nghĩ gì về chúng tôi?

Đăng ký vay vốn

Liên hệ

PHÒNG KINH DOANH

1. Bà: Phan Thị Quyên – UV HĐQT – PGĐ – Trưởng Phòng – 0973796 746

2. Ông: Trần Văn Dũng – UV HĐQT – PGĐ – 0978 252 422

3. Ông: Nguyễn Việt Đức – Cán bộ tín dụng – 0983 108 998

4. Ông: Chu Văn Hiệu – Cán bộ tín dụng – 0977 866 637

5. Bà: Nguyễn Thị Vân – Cán bộ tín dụng – 0383 280 678


PHÒNG GIAO DỊCH QUANG PHONG

1. Bà: Nguyễn Thị Phương Nga – UV HĐQT – PGĐ – Trưởng phòng – 0983 485 222

2. Bà: Phan Thị Yến – Cán bộ tín dụng – 0981 737 967

Tin mới nhất